RELACIÓ AMB LES FAMILIES


A la nostra escola creiem en la importància de la comunicació amb les famílies com clau pel benestar dels infants i és per aquesta raó que potenciem els diferents canals que la fan possible.

La comunicació amb les famílies es canalitza mitjançant:

La llibreta viatgera: és una eina molt útil on la mestra podrà informar de qualsevol aspecte que consideri important de compartir amb la família i la família podrà escriure per fer-nos arribar informacions que creieu poden ser importants per poder donar una millor atenció a l’infant.

Cartellera: Hi haurà una pissarreta a l’entrada de cada classe on s’explicarà breument el que s’ha fet durant el dia.

Contacte directe: Des de l’escola volem formar part de la vida dels nens i nenes intentant crear una relació molt estreta amb les seves famílies de manera que hi hagi la màxima coherència i continuïtat possible. L’escola és un lloc per compartir experiències, per aprendre, per descobrir i volem fer-ho conjuntament. Els pares, avis o acompanyants dels nens i nenes entraran cada dia fins a la classe tan a l’entrada com a la sortida per poder comentar el que es vulgui a la tutora.

Entrevistes: es podrà demanar entrevistes amb les tutores quan es cregui oportú.
relacio families escola bressol