PROPOSTES EDUCATIVES


En aquestes edats es treballa de manera molt globalitzada, és a dir que per exemple si es fa psicomotricitat segur que es farà també coses relacionades amb la música o amb el joc simbòlic. Tot ens enriqueix i ens ajuda en l’aprenentatge.

Música: La música és un recurs molt important per treballar amb nens i nenes d’infantil, és per aquest motiu que es treballa diàriament amb cançons populars, audicions, instruments, ...

Panera dels tresors: la panera dels tresors és un joc d’exploració que consisteix en oferir una panera als infants, la qual conté diferents tipus d’objectes de diferents materials, colors, formes i mides. Aquests joc desenvolupa la coordinació oculo –manual. La panera es fa sobretot la classe dels pianistes (4-12mesos), tot i que més endavant també els agrada manipular els objectes.

Joc heurístic: Es una activitat que estimula l’exploració, l’experimentació i la imaginació dels infants. Conceptualment, i com a treball de combinació d’objectes, és una continuació de la panera dels tresors.

Joc simbòlic: és el joc en el qual l’infant imita les accions de la vida quotidiana del món dels adults. El fet d’explorar i reproduir el món adult fa que desenvolupi el pensament creatiu i els ajuda a resoldre conflictes, tensions, sentiments, ... No hem d’oblidar que el joc simbòlic és un aprenentatge que ajuda a l’infant a conèixer-se a si mateix i a l’entorn social que l’envolta.

Psicomotricitat: Permet als nens i nenes desenvolupar les seves capacitats motrius. La psico es faria un cop per setmana.

Contes: A traves dels contes treballem molt l’atenció, la imaginació, ...

Activitats d’observació, manipulació i d’experimentació: A la nostra escola no es faran servir “fitxes” creiem que la millor manera d’adquirir un aprenentatge és descobrint-ho un mateix, per això es faran moltes propostes tenint en compte el que ens interessa treballar perquè siguin ells mateixos a traves de la seva curiositat i interès que vagin fent petits descobriments que els portaran a grans avenços en l’aprenentatge.

Joc lliure: Les estones de joc lliure són molt importants. A través del joc lliure van aprenent a compartir, a comunicar-se de diferents maneres, a haver d’arribar a petits pactes entre els companys, a saber esperar en determinants moments, a saber triar a què vull jugar. En definitiva els ajuda a ser més autònoms i a socialitzar-se.
propostes educatives escola bressol petit mon propostes educatives escola bressol petit mon